Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Schrödingerův institut - středisko volného času pro Šluknovský výběžek

Schrödingerův institut je školská právnická osoba zapsána do rejstříku školských právnických osob pod č. j. MSMT-7034/2012-25.

Sídlo: Londýnská 562/3a, 407 53 Jiříkov
Kanceláře: Palackého 205, 408 01 Rumburk
IČ: 71341510
IZO: 181036878
IPO: 691004196
Datová schránka: q45mb4y
Číslo účtu: 107-1695800227/0100
    
Zřizovatel
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice
biskupstvi@dltm.cz
www.dltm.cz

Vedení SI
Bc. Gabriela Doušová ředitelka, statutární zástupce SI
603 515 123 / gabriela.dousova@sinstitut.cz

Mgr. Jan Šišulák zástupce ředitelky
604 212 477 / jan.sisulak@sinstitut.cz

Bc. Gabriela Hubáčková zástupkyně ředitelky
777 962 979 / gabriela.hubackova@sinstitut.cz

Rada SI
Předseda Rady Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
MUDr. Markéta Englerová
Ing. Bc. Jiří Jakoubek
Mgr. František Paulus
Miroslav Horák

Sekretariát
Palackého 205, 408 01 Rumburk
603 245 775
sekretariat@sinstitut.cz

Úřední hodiny
Po 13.00 - 15.00 hod.
Út 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
St 8.00 - 12.00 hod.
Čt 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
Mimo úřední hodiny pouze po telefonické domluvě.  

Sekretariát, pokladna
Bc. Pavla Poláková, DiS.
603 245 775 / sekretariat@sinstitut.cz

Personalista
Bc. Klára Helclová
732 188 425 / klara.helclova@sinstitut.cz

Účetní
Pavla Kurucová
732 530 549 / pavla.kurucova@sinstitut.cz

Mzdová účetní
Bc. Radka Košnarová, DiS. 
732 555 237 / personalista@sinstitut.cz

Propagace
Bc. Anna Pelcová Doušová
774 275 052 / anicka.dousova@sinstitut.cz

Antonín Krejčí
774 481 859‬ / propagace@sinstitut.cz

Projektový manažer
Bc. Marcela Palocsányi
776 539 061 / marcela.dolezalova@sinstitut.cz

Pověřenec GDPR
Ing. Bc. Jiří Jakoubek
jiri.jakoubek@sinstitut.cz

BAŠ - Basketbalová akademie
Mgr. Jan Šišulák - gestor
604 212 477 / jan.sisulak@sinstitut.cz 

SAŠ - Sportovní akademie
Jan Švarc - gestor
723 206 862 / jan.svarc@sinstitut.cz

VAŠ - Volejbalová akademie
Nikola Benešová - gestor
721 485 659 / nikola.jindrova@sinstitut.cz

HAŠ - Hudební akademie
Bc. Gabriela Hubáčková - gestor
777 962 979 / gabriela.hubackova@sinstitut.cz
EDUSI - Vzdělávací středisko / www.sinstitut-edusi.cz
Bc. Radka Košnarová, DiS. 
732 555 237 / personalista@sinstitut.cz

Tančírna Balahala / www.balahala.cz
Bc. Anna Pelcová Doušová - 774 275 052
Recepce Tančírna - 605 135 223 / balahala@sinstitut.cz

Klášter Jiříkov / www.klasterjirikov.cz
Bc. Gabriela Hubáčková - gestor
777 962 979 / gabriela.hubackova@sinstitut.cz

Kočičí akademie
Bc. Gabriela Hubáčková - gestor
777 962 979 / gabriela.hubackova@sinstitut.cz

Výtvarný ateliér
Bc. Pavla Poláková, DiS. - gestor
603 245 775 / sekretariat@sinstitut.cz

Předškolní Klub Koťátko
Miluše Morkusová - gestor
732 102 272 / mila.morkusova@sinstitut.cz

Středisko Rumburk
Miluše Morkusová - gestor
732 102 272 / mila.morkusova@sinstitut.cz

Středisko Dolní Poustevna
Lucie Syrovátková - gestor
775 246 211 / lucie.syrovatkova@sinstitut.cz

Středisko Velký Šenov
Lucie Syrovátková - gestor
775 246 211 / lucie.syrovatkova@sinstitut.cz

Středisko Krásná Lípa
Miroslav Brabník
737 458 741 / miroslav.brabnik@sinstitut.cz

Středisko Šluknov
Bc. Gabriela Hubáčková - gestor
777 962 979 / gabriela.hubackova@sinstitut.cz

Herní klub
Martin Hoško
724 948 708 / martin.hosko@sinstitut.cz

Aktivity pro školy
Mgr. Jan Šišulák 
604 212 477 / jan.sisulak@sinstitut.cz

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk