Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Prohlášení o přístupnosti


Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Klávesové zkratky
Seznam klávesových zkratek:
1 - Nápověda ke klávesovým zkratkám
2 - Hlavní strana
3 - Mapa stránek
4 - Vyhledávání
5 - Vypnutí grafiky
6 - Zapnutí grafiky
 
Použití zkratek v prohlížeči
Poznámka: Pro volbu čísel používejte horní řádek na klávesnici, nikoliv numerický blok vpravo.

Internet Explorer ve Windows
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo.
Pro potvrzení akce je potřeba stisknout klávesu ENTER.

Mozilla Firefox ve Windows a na Linuxu
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Levý Alt + Shift + přiřazené číslo.

Opera ve Windows
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Shift + Esc + přiřazené číslo.

Mozilla Firefox na Mac OS X
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + přiřazené číslo.

Safari na Mac OS X
Požadovanou akci na české klávesnici vyvoláte současným stisknutím kláves Ctrl + Alt + přiřazené číslo.

Na předchozí stránku se vrátíte tlačítkem Zpět ve vašem prohlížeči.

Doporučená rozšíření prohlížeče
Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc..

Ve velmi ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Kontakt na správce webu
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu gabriela.dousova@sinstitut.cz.

Struktura webových stránek
Struktura webové aplikace je znázorněna v mapě stránek. Odkaz na mapu stránek je v hlavičce každé stránky; mapu stránek též zobrazuje klávesová zkratka 3.
 
Minimální nároky na hardware
Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.
 
Minimální internetové připojení
Splňuje běžně dodávané ADSL připojení s rychlostí 1024/256 kb/sec (dnes běžně na trhu 8192/512 a více).
 
Podporované webové prohlížeče
Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem.
Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.
Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na webu vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.
 
Testované prohlížeče
Vzhledem k množství webových prohlížečů nelze garantovat plnou podporu na každém z nich. Testování aplikace aktuálně probíhá na následujících verzích prohlížečů:
MS Internet Explorer 11 a EDGE
Mozilla Firefox 50 a ESR
Google Chrome 55
Safari 9 a 10
Operační systém Windows XP, prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 a jeho starší verze nejsou podporovány. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 8 není od 12. 1. 2016 podporován ze strany společnosti Microsoft (více informací) a je doporučen přechod na aktuální verzi prohlížeče.

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk