Přihlaste se na naše pravidelné aktivity! 
  Volejte  +420 603 245 775   •   Kontakty

Setkání ředitelů škol zřizovaných Litoměřickou diecézí


05.06.2024
V rámci projektu OP JAK – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ se 5.6.2024 uskutečnilo v sídle Schrödingerova institutu na klášteře sv. Karla Boromejského v Jiříkově setkání ředitelů škol zřizovaných Litoměřickou diecézí.
Tohoto setkání se zúčastnil také nově zvolený generální vikář Litoměřické diecéze Mons. Radek Jurnečka. V úvodu ředitelé škol prostřednictvím prezentací představili své školy a svou práci, problémy i plány. Za Gymnázium Varnsdorf promluvil ředitel Jiří Jakoubek, Základní školu Antonína Bratršovského z Jablonce zastupovala ředitelka Hana Antonínová, Mateřskou a základní školu a gymnázium v Bohosudově ředitelka Jana Pucharová a Mateřskou školu sv. Zdislavy z Litoměřic představila Lenka Chudobová.  Schrödingerův institut představila Gabriela Doušová. Druhá část setkání byla zaměřena na současné problémy církevního školství, jednalo se především o zavádění změn zákonů v personální oblasti do školství, aktualizaci problematiky GDPR, připravované změny v systému vzdělávání ze strany MŠMT a na to navazující nové rámcové plány vzdělávání a jednotlivé školní vzdělávací plány. Velkou část jednání se účastníci věnovali i novým pravidlům skartace a archivace, problematice výuky jazyků a výuky náboženství na církevních školách a zejména kvality vzdělávání v návaznosti na náročnost přijímacích řízení na střední školy a náročnosti maturitních zkoušek. Všichni účastníci se shodli na tom, že by se tato setkání měla konat nejvýše dvakrát ročně, ale pokaždé se stejným obsahem – příprava škol na změny legislativy ve školství, na změny ekonomické situace a na změny ve vzdělávacím systému. I nadále se jeví jako nejvhodnější, když je lektorem zvolen někdo jiný než jeden z ředitelů, generální vikář jako zástupce zřizovatele se v tomto směru jeví jako nejvíce kompetentní osoba.

Gabriela Doušová, V Jiříkově dne 11.6.2024

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
Volejte +420 603 245 775 nebo +420 413 034 800  •  Kontakty
Napište sekretariat@sinstitut.cz
Sídlo: Londýnská 562, 407 53 Jiříkov
Zasílací adresa: Palackého 205, 408 01 Rumburk